Czy ponoszę koszty umów ubezpieczeniowych na rzecz banku, jako kredytobiorca?

Działania narzucające na kredytobiorcę obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu umów ubezpieczeniowych, które bank zawiera na swoją rzecz są bezpodstawne i niewłaściwe, jeżeli kredytobiorca w żaden sposób nie jest stroną tych umów, ponieważ w umowie, którą sam z bankiem zawarł są już wystarczające klauzule zabezpieczające.

Inaczej jest natomiast, jeżeli kredytobiorca je na przykład uposażony z umowy, czyli został w niej wskazany, jako osoba, która otrzymuje świadczenia w przypadku, gdy zaistnieje zdarzenie objęte umową ubezpieczeniową. Ale wiadomym jest fakt, że żaden kredytobiorca nie otrzyma świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu własnej niewypłacalności lub nieterminowej spłaty kredytu w związku, z czym takie przypadki nie mają miejsca. Co za tym idzie, kredytobiorca ponosi kosztu ubezpieczenia zaciągniętego zobowiązania tylko te zawarte we własnej umowie, czyli z tytułu hipoteki i oprocentowania. W przypadku umów ubezpieczeniowych zawieranych przez bank tylko i wyłącznie na potrzeby banku, kredytobiorca jest osobą trzecią, niezwiązaną z sytuacją, jeżeli natomiast w umowie wystąpi zapis, że zakład ubezpieczeniowy może mieć w stosunku do kredytobiorcy regresywne roszczenia, to jest to zapis, który mocno uderza w nasze interesy i jest zapisem nieuczciwym. Często trudno takie zapisy znaleźć, ponieważ występują w umowach, o których istnieniu możemy nawet nie wiedzieć.

Nie zmienia to jednak faktu, że warto dokładnie o nie wypytywać naszego doradcę kredytowego, aby uniknąć nieporozumień i przykrych konsekwencji. Najczęściej stosowany zapis w umowach, który skrywa powyższą sytuację wygląda, mniej-więcej, następująco: O ile Indywidualne Warunki Kredytu tak stanowią bank – w ramach Ubezpieczenia Pakietowego – ubezpiecza na swoją rzecz kredyt. (…) Opłata za ubezpieczenie pakietowe jest określona w Umowie Kredytu i nie ulega ona zmianie.

Poszukujesz eksperta finansowego? Sprawdź oddziały największych firm eksperckich:

Lendi oddziały
Expander oddziały
Notus Finanse oddziały

Zostaw komentarz