Spór z bankiem, kto pomoże?

Konsumenci od lat mają większe szanse na rozstrzygnięcie po ich myśli sporów w ramach zawieranych transakcji. O ile zdajemy sobie sprawę o istnieniu możliwości dochodzenia praw u rzecznika praw konsumenta, jeśli sprawa dotyczy usług czy umów kupna/sprzedaży, o tyle nie do końca walczymy o racje w sporach z bankami, instytucjami finansowymi czy firmami ubezpieczeniowymi. Wśród instytucji broniących naszych praw jest Arbiter Bankowy czy Rzecznik Finansowy, którzy „specjalizują” się w rozstrzyganiu kwestii związanych z finansami, w tym w sporach z bankami. A sytuacji, w jakich możemy żądać wyjaśnień i naprawienia szkód w sferze bankowości jest sporo – mogą to być naliczone bezpodstawnie opłaty, nie wywiązanie się z zapisów umów i innych. Jako pierwsza powinna być złożona w banku reklamacja. Jeśli w terminie 30 dni, w sprawach bardziej zawiłych 60 dni, nie uzyskamy satysfakcjonującej odpowiedzi i rozwiązania sporu, warto skorzystać z pomocy Arbitra Bankowego czy Rzecznika Finansowego. Jeśli i ta droga zwiedzie zawsze pozostaje sąd powszechny w których opinie ww. podmiotów mogą okazać się przydatne.

Jaką funkcję pełni arbiter bankowy?

Arbiter Bankowy zajmuje się przede wszystkim pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenta z bankiem. Nie rozstrzyga spraw związanych z umowami/rachunkami osób prowadzących działalność gospodarczą. Arbiter rozstrzyga sprawy, których wartość nie przekracza 8 tysięcy złotych, a decyzje podjęte w ramach uprawnień arbitra są wiążące dla banku, choć nie konsumenta. Zatem jeśli klient nie jest zadowolony z tychże decyzji ma możliwość dalszego dochodzenia praw przed sądem, a bank nie.

Jaką funkcję pełni rzecznik finansowy?

Rzecznik Finansowy zastąpił urząd Rzecznika Ubezpieczonych. Sprawy mogą do niego zgłaszać osoby fizyczne, w tym również prowadzące działalność gospodarczą. Tu zakres jest nieco szerszy, bo można zgłaszać sprawy związane nie tylko z usługami bankowymi, ale i świadczonymi przez firmy pożyczkowe, SKOKi, instytucje ubezpieczeniowe i również towarzystwa emerytalne czy fundusze inwestycyjne. Rzecznik udziela porad, interweniuje w sprawach spornych, pomaga w polubownym załatwieniu spraw, ale i przy postępowaniu sądowym. Wiele z tych usług jest bezpłatnych, ale za niektóre konieczne jest uregulowanie opłaty. Pomoc można uzyskać nie tylko osobiście, ale telefonicznie, mailowo czy poprzez profil na Facebook’u. Istotne, że Rzecznik nie ma możliwości wydania decyzji wiążących dla wspomnianych podmiotów finansowych, zatem jego opinie mogą jedynie służyć argumentacji w procesie sądowym.

Poszukujesz eksperta finansowego? Sprawdź oddziały największych firm eksperckich:

Lendi oddziały
Expander oddziały
Notus Finanse oddziały

Zostaw komentarz