Klauzula prolongacyjna w OC – na czym polega?

Klauzula prolongacyjna to nic innego, jak automatyczne przedłużenie trwania umowy ubezpieczenia pojazdu mechanicznego na kolejny okres, bez konieczności zgłaszania, podpisywania nowej umowy czy wyrażenia zgody w jakikolwiek inny sposób o ile umowa obowiązująca nie zostanie wypowiedziana przez stronę przynajmniej dzień przed upływem 12 miesięcy. Oznacza to, że jeśli nie złożymy wypowiedzenia (pisemnie) w określonym przepisami terminie, umowa z chwilą upływu roku zostanie przedłużona automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Od tej reguły są wyjątki. Klauzula prolongacyjna nie uruchomi się, jeśli nie została opłacona w całości oznaczona umownie składka za mijający okres, firmie ubezpieczeniowej cofnięte zostały zezwolenia na wykonywanie działalności w tym zakresie lub ogłoszona została upadłość firmy ubezpieczeniowej czy też zarządzona została likwidacja tejże firmy. W takich przypadkach umowa zostaje zakończona po upływie 12 miesięcy od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia.

Przepisy obowiązujące od dnia 11. lutego 2012 roku mają zastosowanie do umów zawieranych po tej dacie. Celem klauzuli prolongacyjnej jest ograniczenie liczby pojazdów, bez ważnego ubezpieczenia OC. Na skutek zaniedbań posiadaczy pojazdów ich liczba, bez obowiązkowego OC, byłaby olbrzymia, zatem w razie wystąpienia szkody z winy kierującego pojazdem bez ubezpieczenia, wszelkie koszty z racji napraw wyrządzonych szkód pokrywać by musiał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którego budżet ogromnie na tym by ucierpiał. Celem prolongaty jest też ochrona obywateli. Odnowienie z automatu polisy zabezpiecza majątek sprawcy wypadku czy kolizji (w razie braku OC na drodze postępowania cywilnego orzekane były spore sumy odszkodowań różnego tytułu na rzecz poszkodowanych), ale i chroni osoby, które w takich zdarzeniach ucierpiały. Zmiany przepisach dotyczących OC właścicieli pojazdów idą ku lepszemu. Mimo, że ceny polis stale rosną, statystyki wskazują na spadek liczby kierowców, którzy nie płacą ubezpieczenia. Kary z tego tytułu też nie należą do najniższych, ale może to one motywują nas do regulowania obowiązkowych płatności.

Poszukujesz eksperta finansowego? Sprawdź oddziały największych firm eksperckich:

Lendi oddziały
Expander oddziały
Notus Finanse oddziały

Zostaw komentarz