Czy można zrezygnować z kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z partnerem?

W życiu wielu par kredyt hipoteczny stanowi znaczący element wspólnych planów finansowych. Jednak sytuacje życiowe, takie jak rozwód, mogą skłonić do przemyśleń nad możliwością rezygnacji z takiego zobowiązania. W Polsce prawo przewiduje pewne opcje, które pozwalają na odstąpienie od umowy kredytowej lub jej modyfikację w przypadku zmiany stanu cywilnego. Zarówno rezygnacja z kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie, jak i jego przekształcenie przy rozwodzie, wymaga spełnienia określonych warunków, o których warto wiedzieć.

Możliwość odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego

Kredytobiorcy w Polsce mają prawo do odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Jest to ogólne prawo konsumenckie, które nie wymaga podawania przyczyny odstąpienia. Podstawowym warunkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia w placówce bankowej lub wysłanie go drogą pocztową. W przypadku umów zawartych wspólnie, niektóre banki mogą wymagać podpisów wszystkich stron kredytu. Po odstąpieniu od umowy, kredytobiorca musi zwrócić całą pożyczoną kwotę oraz odsetki za okres, w którym korzystał z kredytu, zwykle w ciągu 30 dni.

Kredyt hipoteczny a rozwód

Rozwód nie zwalnia automatycznie żadnej ze stron z odpowiedzialności za wspólnie zaciągnięty kredyt hipoteczny. W dalszym ciągu obie strony pozostają solidarnie odpowiedzialne wobec banku. W sytuacji rozwodu można jednak podjąć kilka kroków, aby zmodyfikować warunki kredytu:

1. Przepisanie kredytu na jedną osobę – to możliwe tylko za zgodą banku i po dokładnej analizie zdolności kredytowej osoby, która ma przejąć kredyt.

2. Sprzedaż nieruchomości – pozwala na spłatę kredytu i podział pozostałych środków.

3. Wynajem nieruchomości – umożliwia generowanie dochodu, który może być przeznaczony na spłatę rat.

W przypadkach spornych, gdzie strony nie mogą dojść do porozumienia, kwestia ta może być rozstrzygnięta przez sąd w ramach podziału majątku wspólnego.

Podsumowanie

Decyzja o rezygnacji z kredytu hipotecznego czy jego restrukturyzacji w kontekście rozwodu to złożony proces, który wymaga dokładnej analizy i często interwencji prawnej. Warto mieć na uwadze, że każda ze stron ma określone prawa, ale także obowiązki, które muszą być spełnione, aby proces przebiegał sprawnie i z korzyścią dla obu stron. Rozwód nie musi oznaczać finansowej katastrofy, pod warunkiem odpowiedniej wiedzy i przygotowania do negocjacji.

Poszukujesz eksperta finansowego? Sprawdź oddziały największych firm eksperckich:

Lendi oddziały
Expander oddziały
Notus Finanse oddziały

Zostaw komentarz