Umorzenie kredytu – to możliwe!

„Umów należy dotrzymywać” – ta zasada powinna przyświecać każdemu z nas. Dotyczy to również umów kredytowych – jeśli zaciągamy zobowiązanie winniśmy się wywiązać z jego spłaty w określonym terminie, na oznaczonych i zaakceptowanych przez strony zasadach. Niestety w niektórych sytuacjach nie jest to możliwe – utrata pracy, źródeł dochodu, inwalidztwo, wypadek, choroba powodują, że przestajemy spłacać zobowiązanie. Czy istnieje sposób na umorzenie chociaż części długu przez bank? W uzasadnionych przypadkach to realne – wystarczy odpowiednio uzasadnić swój wniosek i spełnić pewne warunki. Co więcej, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie bank musi mieć pewność, że nie ma perspektyw do ściągnięcia wierzytelności w jakimkolwiek trybie.

Bodźcem do wprowadzenia możliwości umorzenia stała się niewątpliwie sytuacja, która miała miejsce w 2020 roku i dotknęła osoby, posiadające zobowiązania we frankach szwajcarskich. Umorzenie takich kredytów jest możliwe przy współpracy z rządem, dedykowane jest tym, którzy na skutek zawirowań na rynkach walutowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Długi mogą być też umarzane na wniosek sądu w ramach tzw. upadłości konsumenckiej, o ile na pokrycie wszystkich wierzytelności nie wystarczy środków ze spieniężonego przez syndyka majątku dłużnika wnioskującego o upadłość. Po upływie wyznaczonego terminu spłaty pozostałych długów, istnieje opcja umorzenia pozostałej części zadłużenia, także na rzecz banków. Od zmian w prawie z tej możliwości korzysta coraz więcej osób, nie prowadzących działalności gospodarczej, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej na skutek zdarzeń losowych, a nie działań zamierzonych – to warunek przyjęcia wniosku o upadłość.

Należy podkreślić, że umorzenie choćby części kredytu stanowi dla pożyczkobiorcy przychód, z jakiego winien się rozliczyć z urzędem skarbowym. Największe szanse na umorzenie należności kredytowych mają studenci w ramach kredytu studenckiego. Ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich wskazuje, że w pięciu sytuacjach kredyt może być anulowany w całości. Do tych sytuacji zaliczyć można trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do regulowania zobowiązania, brak prawnych możliwości dochodzenia należności, dobre wyniki w nauce i śmierć kredytobiorcy. Za umorzony kredyt płaci wówczas Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, część BGK.

Poszukujesz eksperta finansowego? Sprawdź oddziały największych firm eksperckich:

Lendi oddziały
Expander oddziały
Notus Finanse oddziały

Zostaw komentarz