Kredyty klęskowe dla rolników

W przypadku naturalnych katastrof, takich jak susze, wichury czy powodzie, rolnicy często stają przed wyzwaniem odbudowy i kontynuacji produkcji rolniczej. Wsparciem dla nich mogą być kredyty klęskowe, oferowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz współpracujące banki. Kredyty te są dostępne w ramach pomocy de minimis, co oznacza ograniczenie maksymalnej kwoty pomocy, która może być przyznana jednemu przedsiębiorstwu.

Jak uzyskać kredyt klęskowy?

Proces uzyskania kredytu klęskowego rozpoczyna się od oszacowania szkód w uprawach rolnych, co jest podstawą dla dla kwalifikacji do wsparcia. Rolnik, który doświadczył szkód spowodowanych przez żywioły, powinien złożyć wniosek o oszacowanie strat. Wniosek ten można złożyć elektronicznie, co jest wygodne i przyspiesza proces. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, rolnik otrzymuje protokół oszacowania szkód, niezbędny do ubiegania się o kredyt.

Korzyści z kredytów klęskowych

Kredyty klęskowe mają na celu pomoc w szybkiej odbudowie potencjału produkcyjnego gospodarstwa. Mogą być wykorzystane na zakup niezbędnych środków do produkcji rolniczej, odbudowę zniszczonych budynków, zakup maszyn czy naprawę infrastruktury rolniczej. Dodatkowo, ARiMR oferuje dopłaty do oprocentowania tych kredytów, co znacząco obniża koszty finansowania.

Podsumowanie

Rolnicy, którzy doświadczyli szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, mają do dyspozycji narzędzie, które może znacząco przyczynić się do szybkiego powrotu do normalnej działalności gospodarczej. Kredyty klęskowe oferują finansowe wsparcie potrzebne do odbudowy i dalszego rozwoju, co jest ważne w chwilach, gdy zwykła działalność gospodarcza zostaje niespodziewanie przerwana.

Poszukujesz eksperta finansowego? Sprawdź oddziały największych firm eksperckich:

Lendi oddziały
Expander oddziały
Notus Finanse oddziały

Zostaw komentarz