Co to jest kredyt konsumencki?

Mianem kredytu konsumenckiego, najczęściej określane jest zobowiązanie finansowe zawarte pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą lub inną instytucją finansową. Kredyt konsumencki, jest kredytem charakteryzującym się tym, ze zaciągnięte z niego środki finansowe nie są przeznaczone na działalność gospodarczą, lecz na każdy inny cel, który nie jest z nią związany.

Są to, więc kredyty gotówkowe oraz mieszkaniowe, ale tylko takie, które nie są obciążone hipoteką, gdyż hipoteczne kredyty mieszkaniowe regulowane są innymi zapisami prawnymi oraz funkcjonują w oparciu o odmienne zasady. Do kredytów konsumenckich zaliczane są również zakupy w systemie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności, ale tylko do określonej ustawowo sumy 255 550 zł. Jeżeli natomiast zobowiązania zaciągnięte są w walutach obcych, brana pod uwagę jest równowartość tej waluty do powyższej sumy.

Kredyty konsumenckie mają jedną podstawową zaletę, której nie posiadają inne kredyty, a mianowicie można od nich odstąpić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytowej, bez podania jakiejkolwiek przyczyny takiej decyzji. Wówczas ponosimy tylko koszty odsetek, natomiast wszelkie opłaty przygotowawcza oraz koszty prowizyjne zostaną nam zwrócone w całości przez kredytodawcę. Kredyty konsumenckie są najmniej zabezpieczanymi kredytami na rynku finansowym ze względu na swoją stosunkową niską wartość.

Kredyty konsumenckie powinny być zawarte w formie umowy pisemnej a wszelkie koszty ponoszone przez kredytobiorcę w związku z jej zawarciem, powinny być w niej szczegółowo określone. Kredyty konsumenckie są najpopularniejszymi zobowiązaniami udzielanymi jednym podmiotom przez drugie na różnego rodzaju cele. Są zbiorem wielu różnorodnych pożyczek i małych kredytów o niskiej wartości i krótkim okresie spłaty.

Poszukujesz eksperta finansowego? Sprawdź oddziały największych firm eksperckich:

Lendi oddziały
Expander oddziały
Notus Finanse oddziały

Zostaw komentarz