Ostatni czas na kredyt dla imigranta

Pierwsze półrocze 2014 roku to dla Polaków zarabiających w walucie obcej ostatni dzwonek na zaciągnięcie kredytu w złotym. Zgodnie z Rekomendacją S, od 1 lipca br. osoby osiągające dochody w innej walcie niż nasza rodzima nie będą mogły zadłużyć się w polskich bankach.

Ostatnia Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego zmieniła nieco rynek kredytowy. Większość jej zapisów banki musiały wdrożyć do końca 2013 roku. Jednak część rekomendacji musi być wprowadzona do 1 lipca 2014 roku. Jedną z nich jest konieczność zgodności waluty kredytu z walutą najwyższego dochodu. Rekomendacja nr 6 mówi, że „Bank powinien wyeliminować ryzyko walutowe klienta detalicznego poprzez zapewnienie w odniesieniu do nowo udzielanych kredytów pełnej zgodności waluty ekspozycji i przychodów, z których będzie ona spłacana.” W przypadku, gdy kredytobiorcy osiągają dochody w różnych walutach kredyt musi być udzielony w walucie najwyższego dochodu. Takie zapisy Rekomendacji S w praktyce oznaczają to, że wiele osób nie będzie mogło zaciągnąć kredytu w złotych, a dla pewnej grupy Polaków uzyskanie kredytu w Polsce stanie się praktycznie niemożliwe.

Kto nie dostanie już kredytu?

Analizując nowe zapisy Rekomendacji S należy wziąć pod uwagę kilka grup społecznych. Dużą grupę stanowią marynarze oraz osoby żyjące w rejonach przygranicznych, ale pracujący poza granicami Polski. Osoby te najczęściej zarabiają w euro i po wprowadzeniu nowych regulacji tylko w tej walucie będą mogły zaciągnąć kredyt. Co prawda teoretycznie możliwe będzie zadłużenie się w złotym, np. w przypadku, gdy współmałżonek pracuje w Polsce i zarabia w naszej rodzimej walucie, ale w praktyce z uwagi na sposób wyliczania dochodu w innej walucie zdolność kredytowa będzie na tak niskim poziomie, że uzyskanie kredytu w złotym także będzie bardzo trudne. Zatem w przypadku osób zarabiających w euro dostępny będzie tylko kredyt w tej walucie. Warto jednak zwrócić uwagę, że dostępność kredytów w tej walucie jest czysto iluzoryczna. Aktualnie ma je w swojej ofercie tylko 7 banków, jednak są to bardzo drogie kredyty z marżami od 3,00 p.p., a często przekraczającymi 5,00 p.p.

O ile osoby zarabiające w europejskiej walucie teoretyczny, ale mają wybór, o tyle osoby pracujące w Wielkiej Brytanii czy Norwegii na kredyt w Polsce nie będą mogły już liczyć. Kredyt w funtach brytyjskich oferuje tylko jeden bank, ale nigdzie nie znajdziemy kredytu w koronach norweskich. Oznacza to, że osoby, które zarabiają w tych walutach kredytu w Polsce nie uzyskają.

Co jeszcze zmieniła Rekomendacja S?

Oprócz zmian dotyczących zgodności waluty kredytu i waluty dochodu Rekomendacja S wprowadziła także wymóg posiadania wkładu własnego. Każdy kredyt udzielony w 2020 roku nie będzie mógł być wyższy niż 95% wartości nieruchomości. Ponadto okres kredytowania nie może przekraczać 35 lat. Nowe regulacje zliberalizowały także nieco sposób liczenia zdolności kredytowej. Okres kredytowania na potrzeby jej obliczania został wydłużony o 5 lat z dotychczasowych 25 lat. Przełożyło się to na wzrost dostępnych kwot o około 5-7%.

Michał Krajkowski
Główny analityk Domu Kredytowego NOTUS S.A.

Poszukujesz eksperta finansowego? Sprawdź oddziały największych firm eksperckich:

Lendi oddziały
Expander oddziały
Notus Finanse oddziały