Kredyty klęskowe dla rolników

W przypadku naturalnych katastrof, takich jak susze, wichury czy powodzie, rolnicy często stają przed wyzwaniem odbudowy i kontynuacji produkcji rolniczej. Wsparciem dla nich mogą być kredyty klęskowe, oferowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) …