Autor: Jacek Grudniewski

Jacek Grudniewski - absolwent AP w Częstochowie, bloger finansowy, specjalista ubezpieczeniowo-finansowy, audytor wewnętrzny II stopnia PIKW, ekspert finansowych programów afiliacyjnych od 10 lat opisujący oferty banków, firm pożyczkowych i ubezpieczeniowych.

Spór z bankiem, kto pomoże?

Konsumenci od lat mają większe szanse na rozstrzygnięcie po ich myśli sporów w ramach zawieranych transakcji. O ile zdajemy sobie sprawę o istnieniu możliwości dochodzenia praw u rzecznika praw …

Umorzenie kredytu – to możliwe!

„Umów należy dotrzymywać” – ta zasada powinna przyświecać każdemu z nas. Dotyczy to również umów kredytowych – jeśli zaciągamy zobowiązanie winniśmy się wywiązać z jego spłaty w określonym terminie, …